Webbutik

MENY

Utvärdering av förändrad trängselskatt 2020 - Effekter av att trängselskatten förändrats i Stockholm från och med 1 januari 2020

Dokumentbeteckning: 2020:176

I januari 2020 förändrades systemet för trängselskatt i Stockholm. Ändringarna innebar att det på vardagar tas ut trängselskatt även mellan 06:00-06:29, samt att beloppen höjdes mellan klockan 06:30-07:29. I mars differentierades trängselskatten på högsäsong och lågsäsong. Under högsäsong höjs skattebeloppen under morgonens och eftermiddagens högtrafikperioder. Denna rapport beskriver effekterna av dessa båda förändringar. Huvudfokus har varit att beskriva hur trafikflöden och framkomligheten förändrats.
Artikelnr: TVD-68184