Webbutik

MENY

Utvärdering av förändrad tillgänglighet i Vägnätet - en makroanalys.

Dokumentbeteckning: 2017:088

 

Som ett led i uppdraget att se över vägnätet så att skyltad hastighet bättre stämmer överens med vägstandarden fick dåvarande Vägverket i januari 2008 i uppdrag att utvärdera effekterna av hastighetsöversynen. En orsak bakom översynen av hastighetsgränserna var att målet med ”nollvisionen”1 skulle stärkas. Från ett samhällsekonomiskt perspektiv innebar hastighetsöversynen att de skyltade hastigheterna justerades för att bättre balansera trafiksäkerhet mot tillgänglighet. Som ett underlag till slutrapporten har CERUM åtagit sig att göra en makroanalys av hur förändringen i skyltad hastighet kan påverka tillgängligheten och den regionalekonomiska utvecklingen i Sverige.

Artikelnr: NP-4691