Webbutik

MENY

Utvärdering av den mer liberala hanteringen av tjälrestriktioner

Dokumentbeteckning: 2013:109

Det lågtrafikerade vägnät har en mycket varierande bärförmåga beroende på att stora delar av nätet inte är uppbyggt efter de normer för vägbyggnad som gäller idag. För att undvika sönderkörningar stängs delar av vägnätet av under perioder av högre risk för bärighetsnedsättningar, exempelvis i samband med tjällossningen på våren. Vid bärighetsnedsättningar är tillgängligheten till transportsystemet begränsad, vilket resulterar i en väsentlig samhällsekonomisk kostnad för näringslivet.

Artikelnr: TV17545