Webbutik

MENY

Utvärdering av 30-rekommendationen på Gotland - Försök med rekommenderad 30 km/tim vid passage av stillastående skolskjutsskyltad buss

Dokumentbeteckning: 2007:152

Under läsåret 2006/2007 har en kampanj i syfte att öka säkerheten för barn som reser med buss till och från skolan genomförts på Gotland. Utvärderingen har omfattat flera delstudier som riktat sig mot förarna av bussarna, medtrafikanterna och barnen. Det här är huvudrapporten med utvärdering av 30-rekommendationen på Gotland med analys av resultaten från samtliga delstudier.

Artikelnr: TV15570