Webbutik

MENY

Utredning om inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet

Dokumentbeteckning: 2013:108

Utredningen om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet är ett av Trafikverket initierat komplement till Kapacitetsutredningen. Trafikverkets grundläggande uppgift att bidra till ett effektivt transportsystem i landet påverkas också av de funktioner och roller som anläggningar äger som inte förvaltas av Trafikverket. Det har därför varit angeläget att utreda inlandsbanans funktion och roll i sammanhanget. Resultatet av utredningen, som finns dokumenterat i denna rapport, utgör ett bland flera underlag för den kommande åtgärdsplaneringen. Utredningen begränsas således till övergripande bedömningar om banans samhällsekonomiska betydelse. Den tar inte ställning till konkreta åtgärders samhällsekonomiska lönsamhet än mindre hur dessa eventuella åtgärder ska prioriteras i förhållande till åtgärder i andra delar av transportsystemet.

 

Artikelnr: TV17544