Webbutik

MENY

Utredning om framtida transportbehov och medelsbehov på det lågtrafikerade järnvägsnätet - huvudrapport

Dokumentbeteckning: 2015:238

Det finns banor som idag används i mycket begränsad omfattning och det finns banor som är viktiga ur ett regionalt utvecklingsperspektiv. Denna utredning syftar främst till att identifiera de framtida transportbehoven och vad det kommer att ställa för framtida krav på järnvägsanläggningen. Resultatet från utredningen kommer främst att användas som ett
underlag till arbetet med nationell plan för transportsystemet.

Se också publikation 2015:239:
Transportbehov och medelsbehov för respektive bandel på det lågtrafikerade järnvägsnätet - underlagsrapport

Artikelnr: TV000334