Webbutik

MENY

Utredning och samlad redovisning av transportmyndigheternas forsknings− och innovationsverksamhet

Dokumentbeteckning: 2013:101

Regeringen har uppdragit åt Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket samt Transportstyrelsen att med utgångspunkt i en samlad beskrivning av respektive myndighets forsknings– och innovationsverksamhet, gemensamt utreda på vilka områden och på vilket sätt som myndigheterna bör samarbeta om FoI-insatser. Trafikverket har svarat för samordning samt den samlade redovisningen av uppdraget som utförts gemensamt av Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket och Transportstyrelsen.

Artikelnr: TV17538