Webbutik

MENY

Utredning - Färdtjänstens nuläge i Norrbottens- och Västerbottens län

Dokumentbeteckning: 2009:04

Rapporten beskriver nuläget inom området färdtjänst i Norrbottens- och Västerbottens läns kommuner. I rapporten belyses de lagar och regler som styr färdtjänsten samt Vägverkets sektorsansvar. Kommunerna, förarna samt brukarna intervjuas för att ge en övergripande bild av färdtjänstens status i dagsläget.

Artikelnr: TV16069