Webbutik

MENY

Utredning av förutsättningar för att minska förseningar i järnvägstrafiken orsakade av järnvägsföretag

Dokumentbeteckning: 2020:162

Regeringen har uppdragit åt Trafikverket att utreda förutsättningar för att minska förseningar i järnvägstrafiken orsakade av järnvägsföretag. Uppdraget innebär att analysera och redogöra för åtgärder som kan förebygga och minska störningar och förseningar i järnvägstrafiken orsakade av järnvägsföretag och framförandet av järnvägsfordon. Ett av syftena med åtgärderna är att kunna avvisa järnvägsfordon från eller neka järnvägsfordon tillträde till den statliga järnvägsanläggningen, eller på annat sätt förebygga och förhindra att järnvägsfordon skadar den statliga järnvägsanläggningen.
Artikelnr: TVD-63889