Webbutik

MENY

Utformning av slänter och räcken med hänsyn till bussars säkerhet

Dokumentbeteckning: 2007:08

En undersökning hur vägens utformning, främst sidoområdet påverkade utgången av en bussolycka. Hade sidoräcke kunnat förhindra olyckan?

Artikelnr: TV14028