Webbutik

MENY

Urbana stråk

Dokumentbeteckning: 2020:050

Rapporten beskriver de förhållningssätt som bör tillämpas vid avvägningar av hur vägar ska utformas i relation till stadsbebyggelse. Den centrala frågeställningen är när nationella transportfunktioner bör prioriteras framför lokala, och i vilka fall kompromisser kan vara möjliga.
Artikelnr: TVD-57133