Webbutik

MENY

Upphandling av fossilfritt flyg - En förstudie om möjligheten att avtala om fossilfri flygtrafik under allmän trafikplikt

Dokumentbeteckning: 2020:255

Regeringen har uppdragit åt Trafikverket att genomföra en förstudie som belyser i vilken utsträckning den av staten upphandlade flygtrafiken kan bidra till målsättningen om att minska flygets klimatpåverkan med bibehållen tillgänglighet i hela landet. Uppdraget omfattar de flyglinjer som i dagsläget har handlats upp av staten och förstudien ska omfatta en analys av i vilken utsträckning användningen av bioflygbränsle samt elektrifiering av den upphandlade flygtrafiken kan bidra till att växthusgasutsläppen från transportsektorn i princip är noll senast 2045.

Denna rapport omfattar den förstudie som Trafikverket fått i uppdrag att ta fram.
Artikelnr: TVD-68563