Webbutik

MENY

Uppföljning av nya konstruktionsregler på Värmlandsbanan

Dokumentbeteckning 2017:151

Trafiken på Värmlandsbanan har sedan många år tillbaka varit mycket hårt ansträngd och kapaciteten är högt utnyttjad i de fastställda tågplanerna på den enkelspåriga banan. Det ger att robustheten inte är tillräcklig med förseningar som ett kroniskt problem. Till tågplan 2017 (T17) togs därför nya konstruktionsregler fram för banan i syfte att förbättra punktligheten. I den här rapporten analyseras de effekter som de nya reglerna haft genom att jämföra T17 med tågplanen för 2016 (T16).
Artikelnr: TVD-7124