Webbutik

MENY

Uppföljning av miljöhänsyn i Vägprojekt : hantering av utvalda naturmiljöaspekter i 20 vägprojekt

Dokumentbeteckning: 2006:08

I denna rapport presenteras resultaten av en uppföljning av hur ett antal utvalda naturmiljöaspekter hanterats i MKB, projektering och byggande av 20 vägprojekt genomförda under perioden 2001-2004, huvudsakligen i Region Mitt. I rapporten ingår även en översiktlig effektuppföljning rörande de aktuella miljöaspekterna, samt en diskussion av tänkbara åtgärder för bättre miljösäkring av framtida vägprojekt.
Artikelnr: TV12111