Webbutik

MENY

Uppföljning av flyttade sandödlor vid utbyggnad av väg/E6 - Hålkedalen

Dokumentbeteckning: 2012:227

Trafikverkets utbyggnad av ny E6 förbi Skee samhälle innebär samtidigt att en ny infart skapas parallellt med Bohusbanan in mot Strömstad. Denna nya infartsväg tar bl. a. delar av den gamla banvallen i anspråk, samtidigt som en ny järnvägssträcka läggs i tunnel genom berget i Kollekind.

Sent i processen, när Trafikverket skulle börja anlägga de nya vägarna och järnvägen,
blev det via Länsstyrelsen känt att man nyligen funnit ett antal lokaler för sandödla i
Strömstadstrakten. Eftersom sandödlan är en hotad och rödlistad art, som har ett
särskilt starkt skydd enligt miljölagstiftningen, krävdes snabba åtgärder för att lösa både
praktiska och miljöjuridiska frågor.

Artikelnr: TV17526