Webbutik

MENY

Uppföljning av Åkerier i tiden − Dagsläget för åkeriers arbete med energieffektivare och kostnadsbesparande åtgärder

Dokumentbeteckning: 2013:132

De tunga transporterna i Sverige svarar för en betydande del av den totala drivmedelsförbrukningen och därmed utsläppen av växthusgasen koldioxid. Möjligheterna att minska förbrukningen och utsläppen är stora, i potten ligger också en starkare ekonomisk situation för en bransch som idag visar en ganska dålig lönsamhet.

Artikelnr: TV17583