Webbutik

MENY

Uppdrag "Åtgärder för att minska koldioxidutläpp"

Dokumentbeteckning: 2011:116

Att begränsa klimatpåverkan bidrar till ett minskat oljeberoende och till att skapa en hållbar energiförsörjning i samhälle och transportsystem, vilket har stor betydelse för att skapa ett hållbart samhälle inklusive att minska risken för ekonomiska kriser.

Verksamhetsområdet Investering har sedan 2010 drivit ett uppdrag ”Åtgärder för att minska koldioxidutsläpp”. Tretton olika investeringsprojekt från alla distrikt har testat olika åtgärder. För att ta del av resultatet, läs rapporten!

Artikelnr: TV16946