Webbutik

MENY

Undersökning om reklamtavlor längs E4:an i Stockholm

Dokumentbeteckning: 2011:075

Syftet med undersökningen är att följa upp den attitydundersökning som genomfördes hösten 2009. Trafikanternas attityder till reklamskyltarna (alltså inte reklaminnehållet) ska undersökas. Resultatet ska fungera som ett delunderlag för beslut om skyltarna ska vara kvar eller ej.
Artikelnr: TV17173