Webbutik

MENY

Undersökning av däcktyp i Sverige - vintern 2020 (januari–mars)

Dokumentbeteckning: 2020:160

Däckbranschens informationsråd har genomfört ett antal undersökningar av däcktyp på personbilar i olika delar av Sverige. Trafikverket (och f d Vägverket) har varit beställare av liknande undersökningar sedan 2005 och de flesta åren därefter. Delar av resultaten från dessa undersökningar redovisas även i denna rapport. Syftet är att undersöka hur många som kör på dubbdäck, dubbfria vinterdäck eller sommardäck vintertid samt att följa trender för personbilsdäcken vintertid. Syftet är också att visa hur stor del av de dubbfria vinterdäcken som är av nordisk respektive mellaneuropeisk typ.
Artikelnr: TVD-68236