Webbutik

MENY

Underlagsrapport till Nattågstrafik till Europa - Marknadsanalys av den svenska marknaden för nattågsresor till Europa

Dokumentbeteckning: 2020:037

Denna rapport utgör underlag till huvudrapporten ”Nattågstrafik till Europa” (2020:035). Rapporten undersöker hur stor efterfrågan det finns bland allmänheten för resor med nattågstrafik till Europa. Arbetet är gjort av Origo Group AB.
Artikelnr: TVD-55780