Webbutik

MENY

Underlagsmaterial för samhällsplanering i Region Skåne

Dokumentbeteckning: 2006:1

Denna handling är Vägverket Region Skånes underlagsmaterial för samhällsplanering och skall vara ett stöd för kommunernas fysiska planering och för länsstyrelsens tillsyn. Förutom detta regionala underlagsmaterial finns det även en rapportserie som innehåller Vägverkets nationella underlagsmaterial. Publikationen kan även ses som en sammanfattning av det material och de rapporter som finns tillgängliga inom Vägverket och som kan underlätta för kommunerna i deras fortsatta fysiska planering
Artikelnr: TV12105