Webbutik

MENY

Underhållsstandard belagd väg 2011

Dokumentbeteckning 2012:074

Detta dokument beskriver de mått och krav som ingår i underhållsstandard för belagda vägar 2011. Standarden avser en målstandard 2021 dvs. vid slutet av planeringsperioden för Nationell Plan för Transportsystemet 2010 – 2021 (1). De skillnader mot standard som kan identifieras idag (2010) bör reduceras fram till 2021.
Kravnivåer är satta för att identifiera sträckor i behov av åtgärd men inga krav sätts för att beskriva krav efter åtgärd. Krav efter åtgärd beskrivs i VVTBT Bitumenbundna lager.
Artikelnr: TV17170