Webbutik

MENY

Underhållsplan 2019-2022

Dokumentbeteckning: 2019:066

I underhållsplan 2019–2022 redovisar Trafikverket hur tilldelade medel för underhåll prioriteras, används och vilka effekter det ger i transportsystemet. Vi beskriver bland annat utgångspunkterna för Trafikverkets arbete samt strategier och prioriteringar för att uppfylla uppdraget att vidmakthålla anläggningarnas funktion. Vi redovisar också större planerade åtgärder på nationell och regional nivå.

Trafikverkets underhållsplanering utgår från den nationella planen för transportsystemet och Trafikverkets underhållsstrategier. Vid framtagandet av underhållsplanen har dialog förts bland annat med järnvägsbranschen, inom ramen för stärkt branschsamverkan. Även vägåtgärderna tas fram i dialog och koordinering med samverkansparter.

Underhållsplanen omfattar fyra år och uppdateras årligen.
Artikelnr: TVD-41902