Webbutik

MENY

Underhållsplan 2017–2020

Dokumentbeteckning: 2017:082

 

I underhållsplanen 2017–2020 redovisar Trafikverket hur tilldelade medel prioriteras, används och vilka effekter dessa ger. I denna rapportform beskriver vi bland annat utgångspunkterna för Trafikverkets arbete samt Trafikverkets strategier och prioriteringar för att uppfylla uppdraget att vidmakthålla anläggningarnas funktion. Större planerade åtgärder på nationell och regional nivå redovisas. 

Trafikverkets underhållsplanering utgår från den nationella transportplanen och Trafikverkets underhållsstrategier. De åtgärder som ingår i underhållsplanen ska tillsammans bidra till att vidmakthålla transportsystemets sammantagna funktion. 

Vid framtagandet av underhållsplanen har dialog förts bland annat med järnvägsbranschen, inom ramen för stärkt branschsamverkan. 

Artikelnr: NP-4732