Webbutik

MENY

Triekols skriftserie

Triekol är ett forskningsprogram som koordineras av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och finansieras av Trafikverket. Programmet initierades 2009 och pågår till och med 2014.

Forskningsprogrammets främsta syfte att ta fram metoder som kan hjälpa transportsektorn att bidra till att biologisk mångfald upprätthålls på landskapsnivå. Fokus är på att ta fram praktiska planeringsverktyg som bygger på bästa existerande kunskap. På de områden där det finns avgörande kunskapsbrister omfattar programmet också projekt av mer grundläggande karaktär.

Forskningsprogrammet har publicerat en mängd publikationer http://triekol.se/publikationer/

Artikelnr: TV17726