Webbutik

MENY

Trafikolyckor vid vägarbeten - en studie av trafikolyckor med personskador 2003-2012 med speciellt fokus på olyckor som inträffat på kommunala vägar och gator

Dokumentbeteckning:  2014:075

Huvudsyftet med rapporten är att sammanställa och analysera statistik för trafikolyckor vid vägarbeten 2003-2012 där någon person omkommit eller skadats, såväl vägarbetare som trafikant. Speciellt fokus ligger på olyckor som inträffat på kommunala vägar och gator för att belysa skillnaden mellan väghållare men även för att det inte finns någon annan aktör som gör en central sammanställning över dessa olyckor på det kommunala vägnätet. Rapporten bygger på vägtrafikolyckor som rapporterades in av polisen och av akutsjukvården i olycksdatabasen STRADA.
Artikelnr: TV17712