Webbutik

MENY

Omvärldsanalys FoI inom transportområdet 2013

Dokumentbeteckning: 2014:065

I denna rapport har Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) på uppdrag av Trafikverket belyst internationella trender inom transportforskningen. Dels har en övergripande analys gjorts i syfte att identifiera ”heta” områden och dels har en fördjupning skett inom områdena ”långväga transporter” och ”policyforskning”.

Artikelnr: TV17707