Webbutik

MENY

Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen inom vägtrafik 2013 - målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020

Dokumentbeteckning: 2014:068

Denna rapport är den sjätte årliga uppföljningen av utvecklingen mot trafiksäkerhetsmålen för vägtrafiken år 2020. Rapporten redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen under 2013. Liksom tidigare år analyseras utfallet i antalet dödade och skadade samt utifrån ett antal utpekade indikatorer. Rapporten utgör underlag för 2014 års resultatkonferens i Stockholm den 9 april.
Artikelnr: TV17705