Webbutik

MENY

Intrångsskydd av nya järnvägsanläggningar i syfte att nå halveringsmålet avseende antalet omkomna i järnvägssystemet - säkerhetsgranskning av Alependeln

Dokumentbeteckning: 2013:128

Halveringsmålet avseende antalet omkomna i järnvägssystemet ställer krav på att intrångsskydd av järnvägsanläggningar beaktas i nya och redan pågående järnvägsprojekt i mycket större utsträckning än vad som tidigare varit förekommande. Rapporten är framtagen för att påvisa var förändringar behöver göras i styrande dokument och arbetssätt för att leva upp till den nya målbilden. Särskilt har Alependeln granskats.

Artikelnr: TV17654