Webbutik

MENY

Trafiksäkerhet - regional resultatrapport 2013

Dokumentbeteckning: 2013:145

Det är Trafikverket som har det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige. Verket samarbetar bland annat med polisen och kommunerna, men även med många andra aktörer i samhället för att öka trafiksäkerheten. Att ta fram och analysera statistik om trafiksäkerhet och allmänhetens attityder ingår som en del av detta ansvar. En av de äldsta löpande undersökningarna är Trafiksäkerhetsenkäten. Denna årliga undersökning har genomförts på
uppdrag av dåvarande Trafiksäkerhetsverket åren 1981-1992, av Vägverket åren 1993-2010 och av Trafikverket åren 2011-2013. Under åren 1981-2003 genomfördes enkäten under hösten, men från 2005 på våren.
Artikelnr: TV17598