Webbutik

MENY

Trafikflödeskarta mc - Östergötlands län

Dokumentbeteckning: 2017:060

Genomsnittligt dygnsflöde för mc baserat på ordinarie ÅDT-mätningar mellan 2006 och 2016.

Det finns en läsanvisning till kartan.

Artikelnr: TV17500