Webbutik

MENY

Kontroll av farthinder/gupp - pilotstudier, klossmetoden och förslag

Dokumentbeteckning: 2013:007

Trafikverket har i samråd med alla berörda parter gjort en överenskommelse om hur arbetsmiljöproblem för bussförare ska hanteras. I de avsiktsförklaringar som alla parter gjort nämns att kontroller av gupp ska göras med rätskivemetoden eller annan tillförlitlig metod. Trafikverket har genom pilotstudier funnit att rätskivemetoden bör bytas ut mot klossmetoden som ger ett mer entydigt och tillförlitligt resultat. Klossmetoden och dess gränsvärden är dessutom väl avvägda även för personbilstrafiken. Trafikverket kommer därför att använda klossmetoden vid kontroll av platå− och cirkelgupp. I denna publikation redovisas pilotstudier, klossmetoden och förslag.

Underlagsmaterial till rapporten finns arkiverat hos Trafikverket. Kontakta trafikverket@trafikverket.se om du vill få tillgång till det. Ange ärendenummer 2013/90459.

Artikelnr: TV17494