Webbutik

MENY

Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2012 - målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020

Dokumentbeteckning: 2013:089

Utvecklingen mot trafiksäkerhetsmålen för vägtrafiken år 2020 följs upp genom årliga rapporter. Denna rapport är den femte uppföljningen. I rapporten redovisas och analyseras trafiksäkerhetsutvecklingen under 2012. Liksom tidigare år analyseras utfallet i antalet dödade och skadade samt för ett antal utpekade indikatorer. Rapporten utgör underlag för 2013 års resultatkonferens i Stockholm den 24 april.
Artikelnr: TV17491