Webbutik

MENY

Det blir viktigt när det är på riktigt! - Del 2: Genomförande och resultat

Dokumentbeteckning: 2013:040

Trafikverket har i samarbete med Boverket och Statens Folkhälsoinstitut initierat, samordnat och gett stöd åt kommunala försök att involvera barn och unga i den fysiska planläggningsprocessen. Detta har vi gjort på uppdrag av regeringen där rapporten ska föreslå en strategi för att ta till vara erfarenheterna från uppdraget och att fortsätta utveckla arbetssättet. I uppdraget skriver regeringen även att en skrift med goda exempel från försökskommunerna bör tas fram i samråd med de medverkande aktörerna. I uppdraget skriver regeringen även att en skrift med goda exempel från försökskommunerna bör tas fram i samråd med de medverkande aktörerna.

Publikationen är en uppdaterad version av publikation 2012:249

Artikelnr: TV17462