Webbutik

MENY

Bulleråtgärder inom vård, skola och barnomsorg

Dokumentbeteckning: 100213

Buller är ett utbrett miljöproblem och är en av de störningar som berör flest människor i Sverige. Trafikverket arbetar tillsammans med andra myndigheter för att främja en god boendemiljö för boende längs med väg och järnväg. Vi arbetar också med åtgärder som minskar buller inomhus och utomhus för vård, skola och omsorgsboende.

Artikelnr: TV17404