Webbutik

MENY

Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2011 i Region Stockholm - målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020

Dokumentbeteckning: 2012:238

Denna rapport har tagits fram som en del av det regionala analysarbetet för att beskriva trafiksäkerhetsutvecklingen i Stockholms och Gotlands län 2011. Den bygger till stora delar på den nationella analysrapporten (Trafikverket publikation 2012:098).
Artikelnr: TV17398