Webbutik

MENY

Trafiksäkerhet - resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2012

Dokumentbeteckning: 2012:192

Det är Trafikverket som har det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige. Verket samarbetar bland annat med polisen och kommunerna, men även med många andra aktörer i samhället för att öka trafiksäkerheten. Att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik ingår som en del av detta ansvar. En av de äldsta löpande undersökningarna är Trafiksäkerhetsenkäten. Denna årliga undersökning har genomförts av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av dåvarande Trafiksäkerhetsverket åren 1981–1992, av Vägverket åren 1993–2010 och av Trafikverket åren 2011 och 2012. Under åren 1981–2003 genomfördes enkäten under hösten, men från 2005 på våren.

 

Artikelnr: TV17335