Webbutik

MENY

Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen i Region Nord 2011 − målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet

Dokumentbeteckning: 2012:204

Trafikverket Region Nord har sedan år 1999 redovisat trafiksäkerhetsutvecklingen i regionen. Årets rapport är en uppföljning mot trafiksäkerhetsmålen för vägtrafiken år 2020 samt redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen under 2011. Liksom tidigare år analyseras utfallet i antalet dödade och i vissa fall allvarligt skadade.
Rapporten är tänkt som ett kunskapsunderlag för olika aktörer i samhället men även som stöd för olika planeringsåtgärder för att förbättra och styra mot uppsatta målnivåer för utpekade indikatorer.
Artikelnr: TV17326