Webbutik

MENY

Transportköpares krav på kvalitet, miljö och säkerhet vid upphandling av godstransporter på järnväg

Dokumentbeteckning: 2012:125

Ecoplan har på uppdrag av Trafikverket intervjuat nio utvalda företag med erfaren¬heter av köra sitt gods på järnväg. Syftet med uppdraget har varit att få en bild av hur järnvägstransporter upphandlas och vilka krav – med avseende på miljö, säkerhet och kvalitet – som transportköpare ställer på utförarna i dessa sammanhang. Målsättningen har varit att öka Trafikverkets kunskap på området för att bättre kunna planera och prioritera kommande aktiviteter för utveckling av befintliga transporter av gods på järnväg och överflyttning av gods från, i första hand, väg till järnväg.

Artikelnr: TV17323