Webbutik

MENY

Steg 1 och 2-åtgärder för ökat cyklande – Effekter och nyttor

Dokumentbeteckning: 2012:167

Inom ramen för de regionala infrastrukturplanerna kommer många kommuner investera i ny och förbättrad cykelinfrastruktur under de närmaste åren. Bra och säker infrastruktur är en förutsättning för att cyklandet i regionen ska öka, men är inte det enda som kan öka cyklandet i en kommun. Kompletterande åtgärder inom steg 1 och 2 enligt fyrstegsprincipen är också nödvändiga för att cyklingen ska öka.
Artikelnr: TV17298