Webbutik

MENY

Hur mycket cyklas det i din kommun? - Rekommendationer för uppföljning av målen om en ökad cykeltrafik med hjälp av resvaneundersökningar och cykelräkningar

Dokumentbeteckning: 2012:088

Rapport med rekommendationer för uppföljning av målen om en ökad cykeltrafik genom resvaneundersökningar och cykelräkningar. T ex när och hur ofta bör man göra en RVU, vilket urval ska man ha och hur ska den genomföras. Följs rekommendationerna blir det både enklare att komma igång och att jämföra sig med andra kommuner. Har man störst cykelandel i länet, regionen eller landet? Här finns även rekommendationer för cykelflödesmätningar. T ex var, när, hur länge och hur bör man mäta.
Artikelnr: TV17297