Webbutik

MENY

Översyn av etappmål och indikatorer för säkerhet på väg mellan år 2010-2020 - Analysrapport

Dokumentbeteckning: 2012:124

Syftet med denna översyn är att ge underlag för beslut om en eventuell revidering av nu gällande etappmål och indikatorer. Detta för att säkerställa att etappmålen för säkerheten inom vägtrafiken är både utmanande och realistiska samt att de indikatorer som följs är de som bäst bidrar till en effektiv styrning av trafiksäkerhetsarbetet.
Artikelnr: TV17266