Webbutik

MENY

Tillsammans för Nollvisionen

Dokumentbeteckning: 100560

Broschyren ”Tillsammans för Nollvisionen” beskriver hur ett flertal företag, organisationer och myndigheter arbetar målstyrt med trafiksäkerhet och som gemensamt vill bidra till att Nollvisionen ska kunna uppnås inom vägtrafiken. I broschyren beskrivs arbetssättet och vilka insatsområden aktörerna gemensamt valt att prioritera. En av aktörerna berättar också om vad arbetet i ”Tillsammans för Nollvisionen” inneburit för honom och hans företag. Broschyren vänder sig främst till organisationer som vill komma igång med målstyrt trafiksäkerhetsarbete.

Utgåva två, april 2015
Artikelnr: TV17236