Webbutik

MENY

Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2010 - Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet mot etappmålen 2020, Trafikverket Region Mitt

Dokumentbeteckning: 2012:065

Denna rapport är den första uppföljningen mot trafiksäkerhetsmålen för vägtrafiken år 2020 som tas fram för Region Mitt. I Region Mitt ingår Dalarnas län, Jämtlands län, Västernorrlands län och Gävleborgs län. Rapporten redovisar och analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen under 2010 regionalt samt jämfört med utvecklingen i riket. Utfallet i antalet dödade och skadade resovisas samt utfallet för ett antal utpekade indikatorer.
Artikelnr: TV17197