Webbutik

MENY

Olycksanalys av det statliga vägnätet i Stockholms län – ett underlagsarbete för framtida etablering av ATK

Dokumentbeteckning: 2012:081

Trafikverket Region Stockholm har under ett antal år placerat trafiksäkerhets-kameror (ATK) på vägnätet i Stockholms och Gotlands län, främst på det statliga vägnätet. Deras positiva effekt på utfallet av olyckor är väl dokumenterat. För att Trafikverket Region Stockholm ska kunna fortsätta att välja ut lämpliga platser inför framtida möjliga nyetableringar behövs en ny analys baserat på den nuvarande olycksbilden.
Artikelnr: TV17192