Webbutik

MENY

ERTMS i Sverige - nuläge och viktiga vägval

Dokumentbeteckning: 2012:084

Trafikverket fick under hösten 2011 i uppdrag att beskriva förutsättningarna för den fortsatta utrullningstakten för ERTMS i Sverige. Rapportutkastet från december 2011 gav ett antal remissvar från tågoperatörer och tågoperatörernas branschförening. Remissvarens innehåll föranledde en djupare granskning från Trafikverkets sida om förutsättningarna för det fortsatta införandet av ERTMS i Sverige. Detta dokument sammanfattar resultaten från denna granskning.
Artikelnr: TV17180