Webbutik

MENY

Järnvägen i Jönköpings län - Idéstudie, februari 2012

Dokumentbeteckning: 2012:068

Järnvägen i Jönköpings län är en idéstudie som beskriver järnvägens förutsättningar att möta länets transportbehov. Målet med idéstudien är att skapa en gemensam bild av järnvägsystemet i länet.
Studien tar sin utgångspunkt i den nuvarande situationen men beskriver även framtiden på medellång sikt. För respektive stråk görs en prioritering av lösningsförslag och/eller fortsatt utredning.
Artikelnr: TV17179