Webbutik

MENY

KUSTOM - kommunsamverkan om trafiksäkerhet och miljö, Slutrapport 2009-2011

Dokumentbeteckning: 2011:150

KUSTOM var en flerårig samverkan för trafiksäkerhet och miljö mellan Trafikverket och som mest 48 kommuner i västra Sverige under perioden 2003-2011.
Trafikverken hade tidigare en roll att driva utvecklingen av transportsystemet på ett strategiskt och offensivt sätt genom samverkan och samordning med berörda aktörer. Som en del av arbetet gjorde man överenskommelser med kommunerna för att samverka i viktiga frågor, klargöra mål, ansvar, åtaganden och följa upp resultaten.
Artikelnr: TV17152