Webbutik

MENY

Säker trafik - Nollvisionen på väg

Dokumentbeteckning: 100503

Trafiksäkerhetsarbetet i Nollvisionens anda innebär att vägar, gator och fordon i högre grad ska anpassas till människans förutsättningar. Ansvaret för säkerheten delas mellan dem som utformar och dem som använder vägtransportsystemet. Sedan nollvisionen etablerats i Sverige har antalet dödade minskat i vägtrafiken.
Artikelnr: TV17117