Webbutik

MENY

Trafiksäkerhet - resultat från trafiksäkerhetsenkäten 2011

Dokumentbeteckning: 2011:151

Trafikverket har det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige. Verket samarbetar bland annat med polisen och kommunerna, men även med många andra aktörer i samhället för att öka trafiksäkerheten. Att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik ingår som en del av detta ansvar. En av de äldsta löpande undersökningarna är den årliga Trafiksäkerhetsenkäten.
Artikelnr: TV17076